Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları 
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası 
English Español
Güncelleme Tarihi:
3 Eylül 2010
 

Allianoi’yi, insanlığın ortak mirasını,
kültürünü ve tarihini katletmenize izin vermeyeceğiz! (*)

Dostlar,

Doğanın, insan ve toprak başta olmak üzere bütün bileşenlerini kendi kâr ve birikim döngüsünü var etmek için kullanan kapitalizmde sıra artık rüzgâra, güneşe, havaya ve suya gelmiş bulunuyor. Bu doludizgin metalaşma süreci, karşısına çıkan tarih, kültür ne varsa silip süpürüyor, yutuyor ve yok ediyor. Zaman içersinde sözde kapitalizmin en vahşi boyutlarını zapt u rapt altına almak için oluşturulmuş olan kurumlar, yapılar da bir bir dönüştürülüyor ve sistemi ehlileştirmek şöyle dursun sermaye birikim hızını, yani vahşeti ve yıkımı daha da arttıracak unsurlar haline getiriliyor.

İşte bu nedenle bizler, SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU’nun bileşenleri olarak diyoruz ki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu artık toplumu aldatmaktan vaz geçmeli ve adını: Özel Mülkiyeti ve Sermaye Birikimini Kollama Kurulu olarak değiştirmelidir. Çünkü bu Kurul, halkların, gerçek bilim insanlarının bütün uyarıları ve tepkilerine kulak tıkamış; yalnızca sermaye çıkarlarına odaklanarak Allianoi gibi bir kültür ve tarih mirasını gömmeye karar vermiştir. Çünkü bu Kurul, tarih boyunca bütün yok etme çabalarına karşın Ortaçağ’dan günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış Hasankeyf için de “koruma” yerine “kurtarma” gibi tarih ve kültür değerleri için kabul edilemeyecek, saldırıya başka bir isim koymaktan öte bir işe yaramayacak yollara işaret etmektedir. Kurul, Allianoi özelinde ve bugün içinde bulunduğumuz aşamada Yortanlı Baraj inşaatının üstlenicisi olan Özdemir İnşaat, Turizm ve Enerji A.Ş adlı şirketin çıkarlarını korumak için Allianoi’nin gömülmesine karar vermiştir. Ancak bu karar, projeye fon sağlayan banka ve finans kuruluşlarından inşaatla ilintili bütün şirketlere kadar sermayenin genel çıkarlarının korunduğu anlamına gelmektedir.

Yortanlı Barajı’nın bugün için DSİ mülkiyeti altında görünmesi de son derece yanıltıcıdır. Nasıl ki geçtiğimiz hafta DSİ’ye ait 50 adet HES’in satışına karar verildiyse, zamanı geldiğinde bu barajlar da özel sektöre devredilecektir. İşte o zaman geldiğinde Özel Mülkiyet ve Sermaye Birikimini Kollama Kurulu tarafından kollanan sermaye grupları listesine enerji, tohum, sulama suyu ve karbon ticareti şirketlerinin de dâhil edildiği görülecektir. Benzer bir durum Allianoi antik kentini de kapsayan Bergama ilçesinde yayılmaya çalışılan “ovayı suya kavuşturacağız” masalı için de geçerlidir. Soruyoruz ve bir açıklama bekliyoruz: Acaba bölgede yaşayan küçük çiftçiler ve köylülere gerçekler söylendi mi? Örneğin Yortanlı Barajının suyunun yöredeki çiftçilere piyasa bedelleri karşılığında hem de kontörlü hale getirilmiş sayaçlarla ölçülerek satılacağı açıklandı mı?

Bizler ayrıca, baraj yapımının sermaye çıkarlarını temsil ettiğini görmek için bir özelleştirme sürecinin yaşanmasının mutlaka şart olmadığını da biliyoruz. Suyun, doğanın, kültürün ve tarihin yok edilişi bizzat devlet mülkiyeti altında yaşanırken; bütün devlet kurumları bu tükeniş sürecini hızlandırmak için birbirleriyle yarışa girmişken baraj mülkiyetinin kimde olduğu ile ilgilenmiyoruz. Çünkü bizler, organize edilen yıkımdan kimlerin ne şekilde nemalanacağını gayet iyi biliyoruz.

  • 1800 yıl öncesinde Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olan Allianoi antik kentini gömenler,
  • Gerçek tarihin bugüne kadar ulaşan tek kanıtı olan kültür mirasını yok edenler;
  • İnsan emeğinin geçirdiği evrimin canlı delillerinden kurtulmak için can atanlar,

gerçeklerden korktuğu için ancak düzmece tarihle teselli bulabilenlerdir.

Bizler,

  • Çocuklarımıza yalan ve düzmece değil, gerçek bir tarih bırakmak istediğimiz için;
  • İnsan emeğinin geçirdiği evrimin yaşayan kanıtlarını gelecek kuşaklara taşımanın bir görev olduğunu bildiğimiz için; ve
  • Allianoi’nin kaybedilmesinin Hasakeyf’in, Eşme’nin ve belki de Efes’in kaybedilmesi; bütün su kaynaklarının birer piyasa malı haline gelmesine onay verilmesi anlamına geleceğini bildiğimiz için

Bu saldırıya geçit vermeyeceğiz…

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU

(*) 1 Eylül 2010 günü SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU'nun yapmış olduğu basın açıklaması.