Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları 
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası 
English Español
Güncelleme Tarihi:
04 Haziran 2011
 

DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK, YAŞAMI SAVUNMAK
İÇİN 5 HAZİRAN’DA SOKAKTAYIZ!
(*)

“Çevrecinin daniskası” bir başbakanın yönettiği bir ülkede tüm doğal alanlar, sular, kentler yağmalanırken, bu saldırı projeleri rahatlıkla çılgın projeler olarak parlatılıyor, propaganda malzemesi haline getiriliyor. Yaşama ve doğaya sahip çıkanlar gaz bombalarıyla, polis barikatıyla engellenmeye çalışılıyor. AKP, Hopa mitingi sırasında “satılık suyumuz yok” diyerek sokağa çıkan emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölmesine yol açarak, rant uğruna ne çılgınlıklar yapabileceğini hepimize bir kez daha gösterdi.

1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Dünya Çevre Günü olarak kutlanmakta olan 5 Haziran; doğa düşmanı kapitalistlerin, “çevreci” etkinlikler ve “sosyal sorumluluk projeleri” ile doğa dostu imajı çizmeye çalıştıkları gündür. Doğayı savunanlar için ise kapitalizmin çevreyi kirlettiği, doğayı yok ettiği, yaşamı öldürdüğü gerçeğini söylemek, 5 Haziran’ın kutlama değil mücadele günü olduğunu göstermek için sokağa çıkma günüdür…

5 Haziran; doğanın metalaştırılmasına kılıf hazırlığı niteliğindeki “Yenilenebilir Enerji Kanunu” “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası” gibi yasal değişiklikler karşısında birlik olacağımız gündür…

5 Haziran; Anadolu’nun her yerinde sermayenin yağması ve metalaştırma saldırısının bir parçası olan; yaşamı tehdit eden termik santraller, nükleer santraller, HES’ler, zehir saçan madencilik faaliyetleri, mermer ve taş ocakları, baz istasyonları ve atıklarıyla doğayı zehirleyen tesisler karşısında direnişlerimizi ortaklaştıracağımız gündür…

5 Haziran; 3. Köprü, Kanalistanbul, İki Yeni Şehir gibi yağma, talan ve rant projesi olan “Kentsel Dönüşüm” ile orman alanlarımızın, doğal alanlarımızın, su havzalarımızın yok edilmesine, kent merkezlerinin bir avuç sermayedar için eğlence merkezi haline getirilerek halkın evleri başlarına yıkılarak kent dışına sürülmesine karşı çıkacağımız gündür…

5 Haziran; doğanın ve yaşamın talanının önünü açan, sermayenin çıkarlarını korumak için yargıdan kolluk güçlerine, medyadan bürokratına kadar elindeki tüm kurum ve yetkileri doğası, emeği ve yaşamı için mücadele edenlere karşı kullanan siyasal iktidarı, yani iktidarda olduğu yıllar boyunca doğaya, halka ve emeğe düşmanlığını tüm uygulamalarında açığa çıkaran AKP’yi sokakta, mücadeleyle yeneceğimizi hep birlikte göstereceğimiz gündür…

5 Haziran’da ülkenin dört bir yanında; nerede doğamız ve yaşamımız talan ediliyorsa orada, yaşamı, emeği ve doğayı savunmak için; seslerimizi ve mücadelemizi birleştirerek yan yana gelmeye çağırıyoruz.

5 Haziran’da AKP ve sermayenin kentlerimizi, köylerimizi talan etme planlarına karşı, yaşamı ve doğayı savunmak için İstanbul’da, saat 16.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı’nda buluşuyor, Taksim Meydanı’na yürüyoruz.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu


(*) 05 Haziran 2011 tarihinde SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU'nun Beyoğlu Tünel'den Taksim Meydanına yapılacak yürüyüşün çağrı bildirisi.