Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları 
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası 
English Español
Güncelleme Tarihi:
11 Şubat 2011
 

HALKIZ, MÜŞTERİ DEĞİLİZ!
SU YAŞAMDIR, TİCARİ MAL DEĞİLDİR!
SUYUMUZA, YAŞAMIMIZA SAHİP ÇIKALIM
(*)

Sermayenin temsilcisi ve emperyalist politikaların yürütücüsü AKP iktidarı yaşamın temeli olan suyu ticarileştirme saldırısını büyütüyor. Suyun ticarileştirilmesi, mal olarak tanımlanıp fiyatlandırılmasıdır!

Hidroelektrik Santral kurma bahanesi ile akarsuların su kullanım hakkı anlaşmaları ile şirketlere satılmasıdır! Şirketlerce suyun şişelenmesi ve musluğundan su içemez hale getirilen, mahallesinde, kentinde çeşme olmayan halkın bu şişelenmiş suları almaya zorlanmasıdır! Su hizmetlerinin özelleştirilmesi/piyasalaştırılmasıdır böylece ancak parası olanın su hizmetlerinden yararlanır hale gelmesidir!

Suyun ticarileştirilmesinde en önemli adımlardan biri halka “ÖNCE PARASINI VERECEKSİN PARAN KADAR SU TÜKETECEKSİN” anlayışı ile dayatılan ön ödemeli sayaçlardır. En temel yaşamsal hizmetleri paralılaştıranlar ön ödemeli sayaçlar yoluyla daha su hizmetini kullanmadan halktan para tahsilatı yapılmasını sağlayıp, su özelleştirmelerine zemin hazırlıyorlar.

Ön ödemeli sayaçlara karşı açılan davalarda “Su kamu hizmetidir, ticari bir ilişki haline getirilemez. Kamu hizmetlerinin sunumu peşin ödemeye bağlanamaz, hizmet garantili olmalıdır” denilerek yürütme durdurulmuştur. Kısacası belediyelerin su sayaçlarını, ön ödemeli su sayaçları ile değiştirmesi ve halkı ön ödemeli sayaç kullanmaya zorlaması hukuk dışıdır.

  • Ön ödemeleri sayaç kullanımın doğal sonucu, kontörü biten ve yeni kontör almak için parası olmayan kişinin susuz bırakılmasıdır. Paramız yoksa içmek, kullanmak, temizlenmek için su bulamamamız; her geçen gün artan su fiyatlarına mahkum edilmemiz kısaca biz emekçiler için daha fazla yoksulluk demektir.
  • Ön ödemeli sayaçlar, su kullanımının azalması, salgın hastalıkların ortaya çıkması yani insanca bir yaşam hakkının gasp edilmesidir.
  • Ön ödemeli sayaçlar daha suyu kullanmadan parasını ödemeye zorlanmamız, hizmet garantisi bile olmaksızın belediyeye ve belediyelerin anlaşmalı olduğu sermaye gruplarına ödeme garantisi vermemiz demektir. Ön ödemeli sayaçlar biz susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakılırken belediyenin anlaştığı sayaç firmalarının bizim sırtımızdan zengin edilmesi demektir.
  • Ön ödemeli sayaç uygulamasına fiili olarak geçilen yerlerde suyun faturalandırılması açısından herhangi bir indirim söz konusu olmadığı gibi suyun bedeli giderek arttırılmaktadır.

AKP, tüm haklarımızı elimizden almaya çalışıyor, yaşamımızı, suyumuzu satılığa çıkarıyor. Satılan, yaşamın kaynağı, halkın en temel ihtiyacıdır. Satılan halkın sağlığıdır. Satılan bugünümüzdür. Satılan çocuklarımızın içeceği sudur; yani geleceğimizdir. Suyumuzun, yaşamımızın satılmasına izin vermeyelim. Halkın ortak ihtiyaçlarını değil, sermayenin çıkarlarını temel alan AKP iktidarına karşı su hakkımızı savunalım.

Sağlığa uygun suyu halka ulaştırmak İstanbul’da İSKİ’nin görevi ve sorumluluğudur.

Ön ödemeli sayaçlara; paralı suya hayır. Herkes için parasız, temiz sağlıklı su istiyoruz.

ACİL ŞARTIMIZ: ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ UYGULAMASINA SON VERİLMESİ, HALKA SORMADAN TAKILAN ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARIN SÖKÜLMESİDİR.

Susuzluğa mahkum edilmeye, sularımızın peşkeş çekilmesine karşı mücadele edelim.

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU


(*) SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU'nun, 5 Şubat 2011 tarihinde Okmeydanı’nda dağıttığı, ön ödemeli sayaçların evlere ve işyerlerine belediyelerce takılarak, suyun ticarileştirilmesinin/özelleştirilmesinin zemininin hazırlanmasını teşhir eden bildiri.