Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español
 

5. Dünya Su Forumuna Karşı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi.

Supolitik Grubunun da dahil olduğu "Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu"nun düzenlediği 5. Dünya Su Forumuna Karşı Hazırlık Toplantısının deklarasyon metni için Tıklayınız!


The Second Preparation Meeting Against WWF 5th in March 2009 was realized. (The declaration of the result text)


Hazırlık Toplantısı

Toplantı Salonu Krokisi

5. DÜNYA SU FORUMUNA KARŞI HAZIRLIK TOPLANTISI PROGRAMI

8-9 Kasım 2008

İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla 109 No'lu Salon

1.Gün

Açılış ( 10:00-10:30)

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Sunuşu

Açılış Konuşmaları

I.Oturum "Su Yaşamdır" ( 10:30-12:30)

    Oturum Başkanı: Murat Gökdemir - İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

10:30-10:45 Su ve Sağlık

    Akif Akalın - İstanbul Tabip Odası

10:45-11:00 Su ve Emek

    Saadet Yeyin - Tüm Bel Sen 4. Nolu Şube YK Başkanı

11:00-11:15 Su ve Tarım

    Yıldırım Derya - Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

11:15-11:30 Su ve Yerel Hizmetler

    Emine Girgin - Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

11:30-11:45 Su ve Orman Talanı

    Mücella Yapıcı - Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

11:45-12:00 Su ve Enerji Politikaları

    Hüseyin Yeşil - Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

12:00-12:15 Türkiye’de Su Politikaları ve Uygulamaları

    Tahir Öngür - Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

12:15-12:30 Soru Cevap

 

Yemek Arası (12:30-13:15)

 

II. Oturum "Su İçin Mücadele" (13:15-17:30)

    Oturum Başkanı: Yılmaz Kilim - Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

13:15-13:30 Arzu Çerkezoğlu - Dev Sağlık İş Sendikası

13:30-13:45 Hasan Şen - Munzuru Koruma Kurulu

13:45-14:00 Alime Mitap - Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü

14:00-14:15 Necati Pirinçoğlu - Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi Üyesi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

14:15-14:30 Mehmet Ali Beşli - Derelerin Kardeşliği Temsilcisi

14:30-14:45 Ali Doğan - Maden Mahallesi Derneği Başkanı

14:45-15:00 Ali Haydar Aslan - Armutlu Su Mücadelesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi Başkanı

 

15:00-15:30 Çay-Kahve Arası

 

15:30-15:45 Osman Özgüven - Dikili Belediye Başkanı

15:45-16:00 Erhan İçöz - Ege-Çep

16:00-16:15 Yusuf Gürsucu - Bursa Su Hareketi, Marmara Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Sekreteri

16:15-16:30 Hüseyin Göksel - Çorlu Su Mücadelesi

16:30-16:45 Arif Kuday - Edirne Su Mücadelesi, DİSK Trakya Bölge Temsilcisi

16:45-17:30 Soru-Cevap

 

2.Gün

 

III. Oturum "Dünya Su Mücadeleleri" (10:00-12:30)

    Oturum Başkanı: Beyza Üstün - Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Orsan Senalp (TNI)

Saleh Rabi (Filistin Su Mücadelesi)

Nila Ardhianie (Endonezya Su Mücadelesi)

Renato di Nicola (Foro İtaliano Dei Movement Per L’acqua 1)

Patra Sindane (SA Water Movement)

Dorothea Harlin (ATTAC, Berlin)

Dimitri Mununi( Ce. Vi)

Frank Ette ( Ver. Di)

Tomasso Fattori (Foro İtaliano Dei Movement Per L’acqua 1)

Darcey O’Callaghan ( Food&Water Watch)

 

Yemek Arası (12:30-13:15)

 

IV. Oturum FORUM "5. Dünya Su Forumuna Karşı Yapılabilecekler" (13:15-17:30)

    Forum Yürütücüleri:

Tores Dinçöz TMMOB İstanbul İKK Sekreteri

Gaye Yılmaz Su Politik

 

Sonuç Bildirgesinin Okunması

 

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU

http://suplatformu.net/


Toplantı Salonu Krokisi  Sayfa Başı

Toplantı Salonu Krokisi