Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları 
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası  
 
English Español
 
Güncelleme Tarihi:
08 Şubat 2009

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun:

17-18 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Atölye Programı

Salon No

Tarih

17.03.2009

18.03.2009

Saat

9:30

13:30

9:30

13:30

1

Atölyelerde her konu sağlık ve çevre perspektifinde tartışılacaktır

Suya Erişim / Metalaşma

Suyu Fiyatlandırma

Farklı Su Kullanımları(Tarım, Endüstri, Evsel Kullanım)/Su dağıtımında Sorunlar

Suya Erişimde Çözümler

Suya Erişimde Çözümler

Atölye Kolaylaştırıcısı:Prof. Dr.Mehmet Türkay (Supolitik)

Atölye Kolaylaştırıcısı: İlker Erdoğan (TMMOB-İKK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Yeter Gönül (Halk Cephesi)

2

Sınır Aşan Sular

Su - Canlılar ve Doğal Sistem

Diğer

Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri

Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri

Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin havzalara etkisi

Kamu Suyu

Atölye Kolaylaştırıcısı:Suna Çetin (Baro)

Atölye Kolaylaştırıcısı:(Çağdaş Hukukçular Derneği)

Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Beyza Üstün (Supolitik)

Atölye Kolaylaştırıcısı: (FNV/PSI)

3

Su ve Enerji

Diğer

Su ve Enerji

Yer seçimi – Çevre (Barajlar/ Göç)

Gıda ve Su İlişkisi

Enerji kullanımı

Enerji kimin için

Atölye Kolaylaştırıcısı:Tahir Öngür (Munzur Koruma Kurulu)

Atölye Kolaylaştırıcısı: Kenan Demirkol (TTB)ShineyVarghese

Atölye Kolaylaştırıcısı:Erhan Karaçay (TMMOB-İKK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (TURCEP)

4

Tarım, Orman ve Su

Yerel Çeşitliliğin korunması(GDO,Hibrit Tohum)

Sulama yöntemlerinin su kullanımına etkisi, çölleşme

Doğal Barajlar (Meralar,Ormanlar 2/B alanları)

Sulama ve Kamu Yönetiminin göçle ilişkisi

Atölye Kolaylaştırıcısı:Ahmet Atalık (TMMOB-İKK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Şenay Elhüseyni(KESK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Besim Sertok (TMMOB-İKK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu)

5

Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek

Artan iş-yükü, güvencesiz çalışma koşullarında: İşçi Sağlığı&İş Güvenliği ve Toplum Sağlığı

“Su kaynaklarının verimliliğinin arttırılması” girişimleri karşısında EMEK: örgütlenme, sendikalar

Suyun metalaşması = İşçi sınıfının tüm katmanlarının reel ücretlerinde düşüş= Yoksulluğun artması

Tüm Canlılar İçin Su

Atölye Kolaylaştırıcısı:Saadet Yeyin (KESK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Gaye Yılmaz (DİSK)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Mehmet Göçebe (İvme Dergisi)

Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Fuat Ercan (Supolitik)

6

Mücadeleler ve Deneyimler

Diğer

Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler

Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler

Sınır aşan sulara ilişkin mücadele

Su ve Sanat

Atölye Kolaylaştırıcısı: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu)

Atölye Kolaylaştırıcısı:Eylem Tuncaelli (TMMOB-İKK)

Atölye Kolaylaştırıcısı: CanolKocagöz (HOMUR Dergisi)