Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español

SUPOLİTİK İletişim ve Çalışma Grubu Çalışmalarından Notlar -1

Supolitik iletişim Ağı, ilk kez çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile TMMOB’a bağlı meslek odaları temsilcilerinin 22 Mart 2007 tarihinde bir araya gelmesiyle çalışmalarına başlamıştır.

Öncelikle 2009 yılında İstanbul’da yapılacak Dünya Su Forumu’na (WWF) karşı toplumsal muhalefetin örgütlenmesi için gerekli bilgilendirme ve uyarıların görüşüldüğü bu ilk toplantıda supolitik isimli bir elektronik iletişim ağının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Türkiye’den çeşitli dernek, inisiyatif ve öğretim üyelerinin katılımıyla iletişim ağı süreç içersinde genişlemiş, bilgi alışverişi görece sağlıklı bir noktaya erişmiştir.

Başta 2006 yılında Meksika’da toplanan WWF-4’e karşı örgütlenen mobilizasyon olmak üzere dünyada daha önce yapılan WWF toplantıları öncesinde ve sırasında öne çıkan muhalefet konuları ile yöntemleri araştırıldığında, forumlardan bir yıl önce alternatif su konferanslarının düzenlendiği; forum günlerinde de hem alternatif kapalı salon toplantılarının hem de yürüyüş ve miting benzeri kitlesel protestoların organize edildiği görülmüştür.

Bu verilerle yola çıkan supolitik grubu da 2009 yılında İstanbul’da yapılacak WWF-5’e karşı hangi örgütlü yapıların ne tür etkinliklerde birlikte hareket edebileceğini araştırmaya başlamıştır. İletişim ağı üzerinden yapılan duyurular üzerinden öncelikle DİSK, KESK, TTB ve TMMOB olmak üzere emek platformunun asli bileşenlerine ulaşılmış ve WWF-5’in bir yıl öncesine rastlayan 22-23 Mart 2008 tarihlerinde uluslar arası bir konferansın örgütlenmesinin ilk çalışmaları Supolitik içerisinde başlatılmıştır.

Yaklaşık altı ay süren Mart 2008 konferansını düzenleme çalışmaları, etkinliğe katılabileceğini bildiren yurt içinden dünyadan organizasyonlarla birlikte yürütülmüş; yoğun bir bilgi ve deney alışverişi yaşanmış ve Şubat 2008 itibarıyla supolitik web sitesinin oluşumu için gerekli altyapı sağlanarak, site açılmıştır.