Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español

Dört ana sektörde kamu ihaleleri kurumun inisiyatifine bırakılıyor

17.03.2008 | Hacer Boyacıoğlu (Kaynak: Referans Gazetesi)

Su, enerji, posta ve ulaştırmayı kapsayan 4 büyük sektördeki dev ihaleler, Kamu İhale Yasası'nın dışına çıkartılıyor. Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan yasa taslağıyla 14 alanda yapılacak ihalelere ise tam serbesti getiriliyor.

Kamu İhale Kurumu (KİK), 4 önemli sektördeki birçok ihaleyi kendi denetiminin dışına çıkarıyor. KİK tarafından hazırlanan su, enerji, posta ve ulaştırma sektörleri yasa taslağıyla, bu alanlarda çeşitli kriterlere uyan birçok büyük ihale; Kamu İhale Yasası'nın denetimi dışında, kurumların kendi inisiyatifleriyle yapılabilecek. Söz konusu ihalelerde kurumlar inisiyatif kullanacak, denetim ise Sayıştay ve benzeri kurumların yapacağı rutin denetimle sınırlı olacak. Taslakla amaçlananın, bu sektörlerde rekabete uyum ve hızlı karar alınmasını sağlamak olduğu belirtiliyor. Taslağa göre, enerji KİT'lerinin ve belediyelerin kurduğu su şirketlerinin hammadde alımları KİK'e şikâyet edilemeyecek. Kamu kurumları, KİT ve benzeri ticari kuruluşlar tıpkı özel sektör şirketleri gibi ihalelerde inisiyatif kullanabilecekler.

Taslak görüşlere açıldı

KİK, 4 ana sektör için uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü yeni ihale mevzuatıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında "enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri" için ayrı bir ihale mevzuatı hazırlanması öngörülüyordu. Kurum tarafından hazırlanan "Enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları hakkında kanun tasarısı taslağı" kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslak, bu sektörlerde ihale mevzuatını esnekleştiriyor, Kamu İhale Kurumu'nun denetimi de benzer ölçüde esnekleştiriliyor. Buna göre söz konusu alanlarda faaliyet gösteren kamu idareleri, kamu teşebbüsleri veya bu hakkı imtiyaz olarak devralan hak sahipleri düzenlemenin kapsamına girecek. Taslakta söz konusu 4 sektördeki hangi faaliyetlerin yeni düzenleme kapsamına girdiğini ayrıntısıyla açıklıyor.

14 alanda tam serbesti

Taslak; su, enerji, posta ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların ihalelerini, Kamu İhale Yasası'na göre daha esnek bir düzenleme öngörürken; 14 alanda ise yapılacak ihaleleri tamamen Kamu İhale yasası'nın yasanın dışına çıkartıyor. Yetkililer, 14 alandaki istisnalar kapsamında yapılacak ihalelerin rutin denetim süreçleriyle denetlenmesinin yeterli görüleceği bilgisini verdi. Buna göre, söz konusu sektörlerdeki kuruluşlar satmak veya kiraya almak üzere herhangi bir alım yaptığında, bu istisna kapsamında değerlendirilecek. Yurtdışında yapılacak işler için alımlar, gizlilik içinde yürütülmesine karar verilen işler de istisna kapsamında değerlendirilebilecek. Devletin güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren haller, uluslararası anlaşmalara göre yapılacak alımlar yasa dışında kalacak. Ayrıca uluslararası bir anlaşmada yer alan taahhüt gereği askeri birliklerin konuşlandırılması yla ilgili alımlar, uluslararası bir kuruluşun özel usullerine göre yapılacak alımlar da Kamu İhale Yasası'nın dışında kalacak. Bağlantılı teşebbüs ve ortaklıklardan belli sınırı aşan alımlar, tahkim ve uzlaştırma hizmeti alımları, istihdam sözleşmeleri, eğitim ve araştırma hizmeti alımları da istisna kapsamında sayılacak. Taslak, enerji ve su sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yapacağı hammadde alımlarını da istisna kabul edecek. Buna göre örneğin ASKİ'nin yapacağı bir su alımı hammadde kabul edilip, Kamu İhale Kurumu'nun denetimine alınamayacak. 4 sektörde faaliyet gösteren kuruluşların merkezi satın alma birimlerinden yapacağı alımlar ve taşınmaz alımları da istisnaların kapsamı içinde yer alıyor.

Eşik değer getiriliyor

Su, enerji, ulaştırma ve posta sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara, belli eşik değerin altındaki alım ve projeler için de tamamen Kamu İhale Yasası'nın dışında olma hakkı getiriliyor. Buna göre, katma değer vergisi hariç yaklaşık maliyeti 412 bin Euro olan (yaklaşık 800 bin YTL) mal ve hizmet alımlarıyla, 5 milyon 150 bin Euro’nun altında kalan (yaklaşık 10 milyon YTL) yapım işleri kuruluşların kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirilebilecek.

MÜTEAHHİTTEN İZAHAT İSTENECEK

Taslakta, müteahhitlerin sık sık gündeme getirdiği kamu yapım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerle ilgili ayrı bir maddeye de yer verildi. Buna göre, ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri reddedecek. Ancak reddetmeden önce, söz konusu teklif sahibinden önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle ilgili olarak ayrıntıları yazılı olarak isteyecek. İhale komisyonu, imalat sürecinde verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, teklif sahibinin mal ve hizmetlerinin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı yöntemler, teklif edilen mal veya yapım işinin özgünlüğü, işin yapılacağı yerdeki avantajlar, isteklinin yararlanacağı devlet yardımı konularında yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirecek. Ayrıca ihalelerde teklifler "en düşük teklif" veya "ekonomik açıdan en avantajlı teklif esası" üzerinden ele alınacak.

KİY DIŞINA ÇIKARTILACAK FAALİYETLER

 • Gaz, ısı, elektriğin üretimi çin şebeke kurmak
 • İçme suyu üretimi, nakli, dağıtımı
 • Demiryolu, raylı sistem, otobüs kurma ve işletme
 • Posta hizmetleri
 • Petrol, faz, kömürün aranması ve çıkarılması
 • Hava, deniz, iç sularda liman, hava limanı, terminal tesisi yapımı, işletilmesi

HANGİ ALANDA İSTİSNALAR GETİRİLİYOR

14 alanda ihaleler Kamu İhale Yasası'nın dışına çıkartılacak. Bu kapsamda;

 • Su, enerji, posta ve ulaştırmada satma ve kiralamaya dönük hizmetler,
 • Eğitim ve araştırma hizmetleri alımları,
 • Enerji ve suda hammadde alımı,
 • Yurtdışında yapılacak işler için alımlar,
 • Taşınmaz alımı,
 • Uluslararası anlaşmalara göre yapılacak alımlar,
 • Tahkim ve uzlaştırma hizmeti alımları