Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español
 

ULUSLAR ARASI KONFERANS

"Kapitalizmin Kıskacında SU"

22-23 Mart 2008

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Oditoryum Salonu /ISTANBUL

PROGRAM

22 Mart 2008 / Cumartesi

09.30 – 10.00   Konferans Açış Konuşmaları

Organizasyon Komitesinin hoş geldiniz konuşması

Konferans açış konuşması

Yıldız Üniversitesi Rektörlüğü

10.00 – 11.00    Sermaye birikim sürecinde değişen bakış açısı (1)

Suyun ticarileştirilmesinde devletler ve Kurumların Rolleri

    Oturum Kolaylaştırıcısı: İzzettin ÖNDER

-Su krizi gerçek mi?

       Tahir Öngür  - Jeoloji Mühendisleri Odası

-Küresel sermayenin öncelikleri ve aciliyetleri: Devletin

    yeni rolünün yeni ticarileştirme yasalarına göre

    yeniden tanımlanması

               Prof. Mehmet Türkay – Marmara Üniversitesi

   -Yeni liberalizmin Yerel Yönetimlere yüklediği roller

         David Boys - PSI (Uluslar arası Kamu Hizmetleri)

    Serhat Salihoğlu  - DİSK-Genel İş Sendikası

 

11.00 – 11.15      Kahve molası

 

11.15 – 12.15 Sermaye birikim sürecinde değişen bakış açısı(2)

       -     Ortak paylaşım/mallardan metalaşmaya:Yeni Kuşatma

Dinamiklerine Karşı Alternatif Topluluklar

             Prof.Dr. Fuat Ercan - Marmara Üniversitesi

  -     Özelleştirmenin yeni biçimi: Kamulaştırarak özelleştirme! / Türkiye örneği

           Prof. Türkel Minibaş – İstanbul Üniversitesi

- Sorular ve Katkılar

 

12.15 - 13.00 Yemek Molası

 

13.00 – 13.45 Dünya Su günü Basın Açıklaması: Beşiktaş İskele Meydanı

 

14.00 – 15.45 SU kullanım Alanlarının Su Kaynakları üzerine Etkileri (1)

   Oturum Kolaylaştırıcısı:

    -Madencilikte su kullanımı

        Çetin Uygur – DİSK/Dev-Maden-Sen. Genel Bşk.

    - Barajlar ve Suyun Ticarileşmesi

   Murat Gökdemir - TMMOB/İnşaat Mühendisleri Odası İst.Şb.Y.K.Üyesi

           - Enerji Üretiminde Su

          - TMMOB/Elektrik Mühendisleri Odası

       - Su havzaları ve kentleşme

       - TMMOB/Mimarlar Odası

- Makine ve metal imalat sanayinde su kullanımı

         Selçuk Göktaş - DİSK-Birleşik Metal-İş Genel.Skr

-  Suyun ticarileştirilmesinin Evsel kulanımdaki

  toplumsal yansımaları

İlknur Birol   -  Halkevleri

 

15.45 - 16.00 Kahve Molası

 

16.00 – 17.30   SU kullanım Alanlarının Su Kaynakları üzerine Etkileri (2)

             Oturum Kolaylaştırıcısı:

  -  Suyun ticarileştirilmesinin su emekçileri üzerine etkileri

   Saadet Yeğin-KESK/Tümbelsen 4Nolu Şube Bşk.

   -   Besin zincirinde su 

  İbrahim Kaya - TMMOB- Gıda Mühendisleri Odası

-   Sulama sistemleri ve Türkiye’de Sulama Birlikleri

    pratiği üzerinden su özelleştirmeleri

     Ahmet Atalık     -  TMMOB Ziraat Müh. Odası

-   Suyun ticarileşmesinin geçimlik tarım üzerindeki etkileri

         Abdullah Aysu - Türkiye Çiftçi Sendikaları Konf.

   -   Tarımın kapitalistleşmesinin tarımda su kullanımı

   üzerine etkileri

             Shiney Varghese - IATP-Tarım ve Ticaret Politikaları

   Enstitüsü

   - Sorular ve Katkılar

 

18.00- 19.00    Tiyatro İzletisi  “OYUNSU” Marmara Oyuncuları Sahnesi

23 Mart 2008 / Pazar

09.30 – 11.00    Suyun ticarileşmesinin Toplum Sağlığı ve Çevre üzerine etkileri

   

Oturum Kolaylaştırıcısı:

- Suyun Ticarileşmesinin Çevre ve Doğal Kaynaklara Yansımaları

     Prof. Dr. Beyza Üstün - Yıldız Teknik Üniversitesi

             Eylem Tuncaelli - TMMOB / Çevre Müh. Odası

- Metalaşan Suyun Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri

     Dr. Vahide Bilir  - Türk Tabipler Birliği

   - Metalaşan Suyun Çalışanlara Etkileri

  Arzu Çerkezoğlu - DİSK / Dev Sağlık İş Genel Bşk.

  -   KESK / SES

   -     Sorular ve Katkılar

 

11.00 – 11.15   Kahve Molası

11.15 – 12.45 WWF / 2009 – ISTANBUL

  Oturum Kolaylaştırıcısı:

- Uluslar arası Su Kurumları ve ulusal ölçekteki

politikalara etkileri

         Anil Naidoo – Kanadalılar Konseyi

  -Muhalif Toplumsal Hareketler neyi hedefliyor ?

              Olivier Hoedeman - CEO (Şirket Avrupası

  Gözlem) – Hollanda

      -      Uluslar arası Su Sözleşmelerinin bağlayıcılığı ne kadardır.   

                   Emilio Molinari - İtalya Su Dünya Sözleşmesi

Kurulu

  -    Tartışma ve Katkılar

 

12.45 – 14.00  Yemek Molası 

14.00 – 16.00    Dünyadan SU Mücadelele Örnekleri

Oturum Kolaylaştırıcısı: Metin YEĞİN

-  Carlos Sosa- Uruguay / FFOSE-Federation of

   Workers of the State's Company of Water)

    -  Hilda Salazar-Meksika / COMDA-The Coalition of

   Mexican Org. for the Right to Water

-  Oscar Olivera – Bolivya / RED-VİDA

  -  Renato Di Nicola - İtalya / Mediterracqua

-  Al-Hassan Adam – Gana / Afrika Su Networkü Koordinatörü

-  Dr.Ertuğrul Tanrıkulu / Edirne/Su Yaşamdır Platformu

 

16.00 – 16.15   Kahve Molası

16.15 – 18.00     WWF 2009’a alternatifler: FORUM

     Forum Kolaylaştırıcısı :

18.00 – 19.00  Belgesel Film Gösterimi:

     Meksika’da 2006 yılındaki WWF’ye Karşı Düzenlenen

  Eylemler