Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları 
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası 
English Español
Güncelleme Tarihi:
19 Nisan 2012
 

 

LİMAK ŞİRKETİ’NİN ÖZEL PARAMİLİTER
GÜÇLERİNİ, ONA DESTEK OLAN JANDARMAYI
VE SAVCILIĞI KINIYORUZ.

Ülkenin her karış toprağını sermayenin talanına açan AKP hükümeti HES’ler, Termik santraller, Çimento fabrikaları, Nükleer santraller, Madenler, kentsel dönüşümler v.b uygulamalarıyla yaşamımızın her alanına karşı sürdürdüğü saldırılar artık katlanılamaz boyutlara ermiştir.

Dersim peri vadisinde zorla sermaye adına el koyulmuş topraklarda HES inşa etmeye çalışan Limak şirketinin özel güvenlik güçleri vadisini, yaşam alanlarını savunan köylüleri günlerCE ablukaya alarak 17 NİSAN 2012’de fiili olarak saldırmıştır. Saldırıyı geri püskürten Aşağı Doluca köylüsünü ve köyün çevresini ablukaya alan jandarma birçok köylü vatandaşı gözaltına alıp yıldırmaya çalışmaktadır.

Bölgede acele kamulaştırma yolu ile köylülerin rızası dahi alınmadan el konulan toprakların geri verilmesi için açılan davayı Danıştay haklı bulup yürütmeyi durdurmuştu. Köylülerin yürütmeyi durdurma kararına uyulup şirket faaliyetlerinin durdurulması için Karakoçan ilçesi savcılığına yapılan suç duyurusu ve Danıştay kararının uygulanmasını isteyen halka, Karakoçan/Koçyiğitler Karakolu ile Nazimiye/Dalıbahçe Karakollarından suç duyurusunda bulunan köylüler aranıp tehdit edilmişlerdir. Jandarmanın görev alanın da ve kontrolünde LİMAK’ın özel Paramiliter güvenlikçileri tarafından PERİ SUYU köylülerine girişilen bu saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Daha önce çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle sermayenin kendisi için özel silahlı güç kurmasına olanak tanıyan Hükümet kararların sonuçlarını yaşıyoruz. Ne mahkeme kararları umurlarında ne de işgal ettikleri toprakların sahibi olan köylüler umurlarında. Her şeyi sermayenin çıkarı için düzenleyen hükümet, kendi yasalarını bile uygulamaktan kaçınıp, doğayı mahvederken yoksul köylüleri topraksız ve işsiz bırakıp zorla göç ettirmeye çalışıyor. Tüm bunları yaparken jandarmayı da şirketin hizmetine vermekten geri durmayan AKP hükümeti halka ve doğaya olan düşmanlığını uygulamalarıyla göstermeye devam ediyor. Bizler Cumhuriyet tarihi boyunca yok sayılmış, katliamlara uğramış Dersim halkının bu saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğini biliyoruz.

Enerjiye ihtiyacımız var yalanları ile halkı kandırmaya ve yanıltmaya çalışan AKP hükümetinin enerji ihtiyacı söylemleri gerçeğin ters yüz edilip sunulmasından başkaca bir şey değildir. Yapılmak istenen enerji yatırımlarına biz emekçilerin ve köylülerin ihtiyacı olmadığını, yapılan tüm talanın Avrupa Birliğinin enerji güvenliği ve kapitalizmin sermaye birikimi için hayata geçirmek istediğinizi ve bu nedenle sularımıza ve tarlalarımızın etrafına ördüğünüz dikenli teller ile topraklarımıza el koymaya çalıştığınızı da biliyoruz. Sularımızı borular içine hapsederek aynen Ordu ilinde ki HES şirketinin açıkladığı gibi sularımızı ticari bir meta haline getirip sermayenize sermaye katmaya çalıştığınızı da biliyoruz.

Yılmayacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Yaşam alanlarımızı üç beş sermaye çapulcusuna ve onların hizmetkârlarına kurban vermeyeceğiz. Ne özel Paramiliter güçlerle ne de Jandarmanızla bunu başaramayacaksınız.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu
19 Nisan 2012