Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español

The List of Conference Organizer Unions, Chambers and Associations As of 3rd March  Workers’ Unions
 • DİSK/Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / Confederation of Prgressive Workers' Unions of Turkey
 • DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası / DISK / United Metalworkers’ Union
 • DİSK/Dev-Maden Sendikası / DISK / Revolutionary Mining Workers’ Union
 • DİSK/Dev-Sağlık İş Sendikası / DISK / Revolutionary Health Workers’ Union
 • DİSK/Genel-İş Sendikası / DISK / Municipality Workers’ Union
 • TÜRK-İŞ/ Petrol-İş Sendikası / Turk-Is / Petroleum Workers’ Union

  Public Employee’ Unions
 • KESK/Eğitimsen İstanbul 2 Nolu Şube / KESK / Teacher Employee’ Union Branch n.2
 • KESK/Eğitimsen İstanbul 6 Nolu Şube / KESK / Teacher Employee’ Union Branch n.6
 • KESK/Habersen 8 Nolu Şube / KESK / Broadcasting Employee’ Union Branch n.8
 • KESK/Tüm-Bel-Sen 4 Nolu Şube / KESK/All Municipality Employee’ Union Branch n.4
 • KESK/Yapı Yol Sen İstanbul Şubesi / KESK / Construction and Road Employee’ Union İstanbul Branch

  Peasents’ Unions
 • Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu / Confederation for small farmers in Turkey

  Occupational Chambers
 • TTB-Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi / TTB- Association for the Chambers of Turkish Medical Doctors
 • TTB-İstanbul Tabipler Odası / TTB- Istanbul Chambers of Medical Doctors
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi / TMMOB/ The Chamber for Environmental Engineers of Turkey
 • TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi / TMMOB / The Chamber of Architects of Turkey
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi / The TMMOB-Chamber of Agricultural Egineers of Turkey
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi /İstanbul Branch of TMMOB/ The Chamber for Environmental Engineers of Turkey
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi /İstanbul Branch of TMMOB/ The Chamber for Civil Engineers of Turkey
 • TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. / TMMOB- The Chamber of Survey and Cadastre Engineers
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. / TMMOB- The Chamber of Geology Engineers
 • TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / İstanbul Buyuk Kent Branch of TMMOB / The Chamber of Architects of Turkey.
 • TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi / TMMOB / The Chamber of Forest Engineers
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi / İstanbul Branch of TMMOB-Chamber of Agricultural Egineers of Turkey
 • İSMMMO-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/ Istanbul-Chamber of Accountents and Financial Advisors
 • İVHO-İstanbul Veteriner Hekimleri Odası / İstanbul Chamber of Veterinary Surgeons

  Other Institutions
 • Yıldız Teknik Üniversitesi / Yildiz Technical University
 • Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği / Association of Professors
 • Çağdaş Hukukçular Derneği G.M. / Association for Contemporary Lawyers
 • Halk Evleri Genel Merkezi / Opposition Shelters of People
 • YAYED (Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği) / Association for Researches, Guiding and Trainings on Local Administrations
 • Muhasebeciler Kültür Kooperatifi / Cultural Cooperative of Accountants
 • EGECEP (Ege Çevre Platformu) / EGEAN Environmental Platform
 • Edirne Su Yaşamdır Platformu / Edirne Platform: Water is Life
 • Marmara Oyuncuları Tiyatro Grubu, / Marmara Performers Theatre Group
 • Allianoi Girişimi / Allianoi Initiative
 • Pergamon Derneği-Bergama / Pergamon Association
 • Anti-MAİ Çalışma Grubu / Working Group Against MAI and Globalisation
 • Supolitik İletişim Ağı / Waterpolitics Network

  International Organizastions
 • Corporate Europe Observatory/ Holland
 • TNI / Holland
 • PSI / international
 • IATP/US
 • Council of Canadians / Canada
 • FFOSE / Uruguay
 • COMDA / Mexico
 • Red-Vida / Bolivia
 • Afrika Su Networkü / Ghana
 • Focus on the Global South / Philipinnes
 • Internaional Rivers / international
 • Blue Planet Project / Canada
 • Food and Water Watch / US
 • HLRN / Egypt