Ana Sayfa
Supolitik Oluşumunun
İlkeleri
Uluslararası Konferans
22-23 Mart 2008
"Kapitalizmin Kıskacında SU"
24 Mart 2008 İstanbul
Deklarasyonu
5. Dünya Su Forumuna
Karşı Hazırlık Toplantısı
8-9 Kasım 2008
8-9 Kasım Hazırlık
Toplantısı Deklarasyonu
15-22 Mart 2009 Suyun
Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu
Genel Programı
Uluslararası İstanbul
Konferansından
Kim Kimdir
Bilgi Notları
Makaleler
Basın Açıklamaları
İletişim
Site Haritası
English Español

WWC - Dünya Su Konseyi:

Her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) altında faaliyete geçen WWC’nin kuruluş tarihi 1996 ise de, taşıdığı misyonun geçmişi oldukça eskilere kadar uzanmaktadır. Hükümetlerarası bir su konferansı ilk kez 1977 yılında yine BM bünyesinde yapılmıştır. Bu konferans, üç yıl gibi kısa bir süre içinde gerçek niyetlerin su yüzüne çıkmasını kolaylaştırmış ve 1980 yılında takip eden 10 yıllık dönemin "Uluslar arası İçme Suyu Arzı ve Hijyen Koşullarının İyileştirilmesi" hedefine adanması BM Genel Meclisinde karar altına alınmıştır. Bu hedef desteklenmesi gereken bir hedef gibi algılanabilir ilk anda. Fakat bugünkü eğilim ve baskılar göz önüne alındığında su gibi o döneme kadar ortak kullanıma konu olmuş bir doğal kaynak için kullanılan "arz" sözcüğü, suyun hızla metalaştırılacağının ipuçlarını barındırmaktadır. Gerçekten de suyun metalaştırılmasına öncülük eden uluslar arası kurumlar ilerleyen yıllarda kullandıkları sözcüklere daha fazla özen göstermeye başlamış ve içme suyu söz konusu olduğunda, örneğin, arz, talep gibi birikime dair kavramlardan ziyade "halkın içme suyuna erişimi" vb. toplumsallığı çağrıştıran kavramlara rağbet etmeye meyletmişlerdir.

Diğer yandan su konusunda bir dünya konseyi kurma düşüncesi ilk kez 1992 tarihinde Dublin’de yapılan BM Uluslar arası Kalkınma ve Çevre Konferansı ile Rio’da yapılan Yeryüzü Zirvesinde dile getirilmiştir.

1994 yılına gelindiğinde, IWRA-Uluslar arası Su Kaynakları Kurumu, Kahire’de düzenlediği 8. Dünya Su Kongresi’nde konuyla ilgili özel bir oturum ayarlamış ve bu oturum bir Dünya Su Konseyi (WWC) kurulması yönündeki önergeyle sonlanmıştır. Hedef, "küresel ölçekte su yönetimi alanında verilmekte olan etkisiz, dağınık ve birbirinden kopuk çabaların bir şemsiye kurum altında ortaklaştırılması" olarak belirlenmiştir.

"Kim Kimdir?" başlıklı bu çalışmada ne yazık ki daha sistematik, kronolojik ve sırayla devam eden tanıtımlar yapılamıyor. Bunun temel nedeni ise su kurumları arasında son derece güçlü, nesnel ilişkilerin var olması. Bu bağlamda her bir yapıyı sırası geldikçe anlatmanın okuyucunun bağlantıları daha net görmesini kolaylaştıracağı düşünülmüştür. Örneğin yukarıda birdenbire IWRA adlı kuruma geçilmek zorunda kalınmıştır. Dolayısıyla şimdilik bir parantez açıp, IWRA’nın da "kim" olduğunun açığa kavuşturulması gerekmektedir.

IWRA KİMDİR: Merkezi ABD’de olan bu yapı ilk kez 1972 yılında kurulmuş sivil bir oluşum. Dünya Su Konseyi’nin (WWC) 9 kurucu kurumundan biri olmakla övünen, 110 ülkeden 1400 civarında şirket, kurum ve birey statüsünde üyeye sahip olan IWRA aynı zamanda WWC’nin 1997 toplantısı ile Dünya Su Kongresine de ev sahipliği yapmış (http://www.waternunc.com/fr/abrev2.htm). Kurumun söyleminde yoksulluğun en fazla işlenen temaların başında gelmesi şaşırtıcı değil, zira bu oluşuma göre, yüz milyonlarca insanın suya erişimini engelleyen en temel unsur yoksul hükümetlerin su yatırımı yapamaz durumda olmaları. Teşhis bu şekilde konunca da geriye su çıkarımı, iletimi dağıtımı, baraj sayısının arttırılması gibi konuların tek tedavi olduğunu söylemenin dışında bir yol kalmıyor tabii. Başka bir deyişle IWRA, bir yandan su kıtlığının aşılabilmesi için su kaynaklarına yatırım yapılması gerektiğini söyleyip aynı anda yoksulluk olgusunu da ortaya koymak suretiyle suyun metalaşmasının ideolojik zeminini hazırlama misyonunu üstlenmiş bir yapı. IWRA yönetiminde kimler var diye baktığımızda Türkiye’den isimlerin de olduğunu görüyoruz. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden Dr. Doğan Altınbilek, IWRA Yönetim Kurulunda başkan vekilliği gibi son derece önemli bir pozisyonda. Ancak hemen bir uyarıda bulunmamız gerek ki o da Altınbilek’in unvanlarının yalnızca akademik olan ve IWRA yönetim kurulu üyeliği ile sınırlı olmadığı. Kendisi aynı zamanda Uluslar arası Hidroelektrik Santraller Birliği (IHA)’nın başkanlığı ile Içtaş Enerji A.Ş isimli bir anonim şirketin de yönetim kurulu başkanı ve son olarak ta Dünya Su Konseyi Guvernörler Kurulu üyesi. Bu arada İçtaş adına WWC içinde bir başka bölümde daha rastlanıyor: üyeler. Bu listede yer alan aynı isimdeki şirketin ise enerji değil, bu sefer inşaat alanında (IC İçtaş) faaliyet gösterdiği yazılı. Bu iki İçtaş şirketinin ortak noktası ise her ikisinin de İbrahim Çeçen Holding’in altında kurulmuş olması. Bu arada Altınbilek’in inşaat alanında doktora yaptığını da göz ardı etmemek gerek. Başka bir deyişle Altınbilek’in IWRA’daki görevi üstlenmesinin bir’den fazla nedeni olduğu açık: inşaat mühendisi olan ve aynı anda hidroelektrik santrallerin uluslar arası birliğinin başkanlığını yürüten Altınbilek’in, Türkiye’de inşaatı için start beklenen yüzlerce barajın yapımında nasıl bir çıkarı olduğunu söylemeye bile gerek yok. İçtaş Enerji şirketinin yönetim kurulu başkanlığı ve holding yapısına bağlı olarak IC-İçtaş İnşaat Şirketindeki çıkarları ise Altınbilek’in IWRA’daki konumunu açıklayan gerekçelerden bir diğeri. Altınbilek, 5.si 2009 yılında İstanbul’da yapılacak olan; bütün dünyaya kendisini toplum yararına çalışan bir organizasyonmuş gibi tanıtmaya çalışan; Türkiye’deki 2009 organizasyonunda "dereleri, gölleri, bütün su kaynaklarını satacağım" diyen başbakan Tayip Erdoğan’ın sağ kolu, AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a onursal başkanlık rolünü vermiş olan Dünya Su Forumu İstanbul 2009’un da Yönetim Kurulu üyelerindendir.

Öte yandan IWRA yönetiminde yer alan diğer üyelerin özgeçmişleri de bu tespitlerimizi doğrular nitelikte. Akademik alandaki başarılarının yanı sıra neredeyse bir diğer ortak özellik diyebileceğimiz kadar sık rastlanan bir durum da, IWRA yönetiminde yer alan pek çok üyenin Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ya da Avrupa Kalkınma Bankası vb. ile bir şekilde proje ilişkisi içinde olmaları.

Böylece IWRA’yı biraz olsun tanıdıktan sonra şimdi tekrar 1995 yılına geri dönüp WWC-Dünya Su Konseyi’ni tanıtmaya devam edebiliriz. 1995’de kuruluş komitesini oluşturan kurum aynı yıl içinde ilk toplantısını Kanada/Montreal’de ikincisini ise İtalya/Bari’de yaptı. Haziran 1996’da WWC’re resmen kuruldu ve merkezini Fransa/Marsilya kentinde açtı. 1997 yılı ise, WWC altında oluşturulan WWF-Dünya Su Forumu’nun kurulduğu ve ilk toplantısını Fas/Marakeş’te yaptığı yıl oldu. Aynı yıl, yani 1997 yılında WWC kendisine "21. YY.da Yaşam ve Çevre İçin Dünya Su Vizyonu" adı altında bir yapı daha oluşturdu. "Yarının suyu için bugünden bir vizyon oluşturulmalı" sloganıyla kolları sıvayan Su Vizyonu başta "sektörel vizyonlar" ve iş çevreleriyle yapılan "görüş alışverişleri" olmak üzere su sektöründe birikimi ve deneyimi olanları bir araya getirdiğini belirtiyor. Vizyon adlı yapının dünya kamu oyuna takdimi ise Mart 2000’de Hollanda’da toplanan ikinci Dünya Su Forumunda (WWF-2) ve 21. YY. Dünya Su Komisyonu tarafından yapıldı.
(http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=192).

1998 yılında WWC Fransız Hükümetinin işbirliği ve ev sahipliği altında Paris’teki Uluslar arası Su ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının organizasyonunu yaptı.

Supolitik İletişim ve Çalışma Grubu - Araştırma Birimi Ekim-2007